Inwestycje deweloperskie w Polsce

 

Przejeżdżając ostatnio przez Poznań byłem pod wielkim wrażeniem tego, że żurawie budowlane wyrastają prawie w każdej części tego miasta. Nowe mieszkania w Poznaniu budują się w wielu dzielnicach i częściach miasta. Oprócz mieszkań powstają nowe biurowce, sale konferencyjne, centra biznesowe i inne budynki użyteczności publicznej. Poznań bardzo dynamicznie się rozwija wbrew temu, co widać w innych częściach Polski. Wydaje się, że kryzys ominął stolicę Wielkopolski.

Obecnie największą popularnością cieszą się nowe mieszkania czy szeregi budowane przez deweloperów na obrzeżach miasta. Dzięki spadkowi cen gruntów deweloperzy mogą sprzedawać mieszkania i domy taniej.

Jedną z największych inwestycji w Poznaniu w ostatnim dziesięcioleciu była niedawno zakończona przebudowa Dworca Głównego. Szczegóły są na pokazanym filmie.

 
listopad
24 '12

Sprawne administrowanie nieruchomościami

Heniek

Heniek

Profesjonalne administrowanie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami może być realizowane rzetelnie i dobrze tylko przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, który prawidłowy przebieg swoich prac gwarantuje bogatymi kwalifikacjami a także własnym doświadczeniem. Doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami przede wszystkim nabywa się obsługując bieżącą eksploatację danego obiektu.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami a także administrowanie nieruchomościami to podejmowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu: zwiększanie wartości nieruchomości - zarówno w ujęciu estetycznym, ale także rynkowym jak a także użytkowym, obniżanie eksploatacyjnych kosztów nieruchomości, integrowanie społeczności zamieszkujących daną nieruchomość, stymulowanie mieszkańców do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę taką jak: systemy dostępu oraz monitoringu, place zabaw, ogrodzenie, systemy ewidencji parkowania i inne, zwiększanie jakości zamieszkiwania oraz życia lokatorów nieruchomości.

W skład załogi firmy GMZN (www.gmzn.pl) administrującej i zarządzającej nieruchomościami wchodzą nie tylko licencjonowani zarządcy nieruchomości ale również wysokiej klasy specjaliści z innych branż, których obecność jest niezbędna do profesjonalnego zarządzania. Są to pracownicy opiekujący się zielenią, ekonomiści, inżynierowie budownictwa, ale również prawnicy, instalatorzy placów zabaw, firmy produkujące oraz montujące bramy oraz ogrodzenia, firmy z branży RTV-AGD czuwające nad funkcjonowaniem systemów elektronicznych, konserwatorzy, elektrycy a także inni.

Zakres zarządzania nieruchomościami obejmuje:

- prowadzenie obsługi finansowej, która obejmuje: podejmowanie kroków w stosunku do dłużników i prowadzenie windykacji należności, weryfikację faktur i rachunków dochodowych i kosztowych pod względem merytorycznym oraz formalnym, dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, sprawozdawczość finansową, prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną, prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów oraz kosztów, dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości,

- prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji a także infrastruktury towarzyszącej,

- zabezpieczenie dostaw mediów,

- kontrolę a także ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad: utrzymanie stałej sprawności instalacji gazu, utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji wodno-kanalizacyjnej oraz sanitarnej, utrzymanie stałej sprawności instalacji centralnego ogrzewania, utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej, utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów,

- organizację napraw, remontów bieżących obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości,

- organizację wyposażenia technicznego nieruchomości wymaganych przez ich producentów, oraz przeglądów nieruchomości wymaganych przepisami prawa,

- planowanie operacyjne oraz strategiczne, a w tym przygotowanie wieloletnich i rocznych planów gospodarczych,

- zawieranie umów w imieniu właścicieli na wywóz nieczystości, dostawę mediów a także innych umów zapewniających obsługę obiektów,

- utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu porządku i czystości obiektów oraz altan śmietnikowych,

- prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną a także techniczno-eksploatacyjną obsługiwanych obiektów,

- doradztwo w zakresie przepisów prawa związanych z nieruchomościami, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej,

- pełnienie nadzoru nad realizacją prac zleconych przez właściciela,

- analizy ekonomiczne oraz bezpieczne zarządzanie finansami.

nieruchomości
administracja
zarządzanie

frazy kluczowe: nieruchomości, administracja, zarządzanie


 

Warto zobaczyć

Nieruchomości, Domy, Mieszkania, Agencje nieruchomości, Apartamenty, Deweloper, Biura nieruchomości

Piszą na tym blogu

Dorota, Nina, Daniel, Janek

Archiwum

Maj 2017, Wrzesień 2016, Sierpień 2016, Lipiec 2016, Listopad 2015, Maj 2014, Marzec 2014, Październik 2013, Grudzień 2012, Listopad 2012, Listopad 2011